Esimerkki asunnon hinnan arvioimisesta ASLA:lla

1. Valitaan ensiksi asunnon tyyppi

1_tyyppi2

2. Kaupunkivaihtoehdot latautuvat tyypin valinnan jälkeen. Tarjolla on periaatteessa Suomen 40 suurinta kuntaa, mutta tausta-aineiston rajallisuuden takia kaikkia kaupunkeja ei ole mallinnettu kaikilla asuntotyypeillä.
2_kaupunki3

3. Kaupungin valitsemisen jälkeen valitaan postinumero. Listalta löytyy kaikki valitun kaupungin postinumerot, joista on vähintään viisi kaksiota tausta-aineistossa.
3_postinumero2

4. Valitaan asunnon kunto ja rakennusvuosi. Laskuri ei toimi vuotta 1920 aiemmin rakennetuilla asunnoilla eikä uudiskohteilla.

4_kunto_vuosi

5. Valitaan asuinkerros tarkasti väliltä 1-9 tai 10+. Myös pohja-/kellarikerroksen tapauksessa valittaisiin 1.

6_kerros2

 

6. Annetaan pinta-ala kokonaislukuna. Kaksioilla laskuri toimii vain pinta-alojen 30 ja 72 m2 välillä.

5_pa2

7. Ruksitaan lisävalintoihin, mikäli asunnossa on sauna, taloyhtiössä hissi, asunto sijaitsee ylimmässä asuinkerroksessa ja/tai asunnossa on parveke.

5_lv3

8. ”Lisäasetukset” -linkin alta löytyy mahdollisuus arvioida sitä, kuinka hyvä tarkasteltava asunto on muiden ominaisuuksien (mm. remontit, taloyhtiön laatu, pesukoneliitäntä ja näköalat) perusteella. Vertailukohtana on annettujen tietojen perusteella vastaavat asunnot. Esimerkkiasunnossamme on parin vuoden sisällä tulossa taloyhtiöön käyttövesiputki- ja sähköremontti, mikä laskee radikaalisti asunnon arvoa tällä hetkellä. Toisaalta alakerrassa on taloyhtiön omistuksessa olevia liiketila, josta ei aiheudu asukkaille merkittävää häiriötä, mutta tuo tuloja taloyhtiölle. Näiden tietojen valossa arvioimme asunnon olevan ”Keskimääräistä hieman huonompi”.

8a_la_muut

9. ”Määritä tarkemmin” -linkin alta löytyy liukusäädin, jolla voimme vielä tarkentaa asunnon sijoittumista muihin vastaaviin asuntoihin verrattuna. ”Keskimääräistä hieman huonompi” -valintamme edellisessä kohdassa on laittanut säätimeen kohtaan ”25%”, mikä tarkoittaa, että 25% annettujen tietojen perusteella vastaavista asunnoista on tarkastelemaamme asuntoa huonompia. Esimerkkitapauksessamme tämä 25% on hyvä arvio, emmekä tee tähän muutoksia.

8b_la_tarkemin

10. Painamalla ”Laske hinta-arvio” -painiketta, oikealle alas ilmestyy annettuihin tietoihin perustuva hinta-arvio 100€ tarkkuudella. Nyt saamme hinta-arvion 84900€.

hinta_arvio15

11. ”Lisätietoja” -valinnan alta löytyy vielä tietoa hinta-arvioon liittyvästä tarkkuudesta. Tilastomallin ennusteiden tarkkuutta on mitattu kaupunki- ja asuntotyyppikohtaisesti asteikolla 1-5. Lisäksi ohjelma kertoo, kuinka monta havaintoa tausta-aineistossa on tarkasteltavalta postinumeroalueelta. Ohjelma ei suostu antamaan arviota ollenkaan, mikäli havaintoja on alle viisi ja havantomäärillä 5-20 kannattaa myös suhtautua arvioon varauksella.

tarkemmat15

12. Lopuksi vielä selvitetään, ettei Jyväskylässä kaksioiden yleinen hinta-taso ole oleellisesti muuttunut vuodesta 2014, joten arvioon 84900€ ei tarvitse tehdä aikakorjausta.

Päivitetty 18.2.2015